Vi leverer 

 

Idè- og konseptutvikling 
Innhold
Planlegging
Deltakerhåndtering
Event
Produksjon
Logistikk
Gjennomføring
Kostnadeffektive løsninger

 

Vi bistår bedrifter i prosesser der de trenger hjelp. Vår oppgave er å tilføre vår kompetanse, samt veilede på områder dere trenger hjelp. Vi bestreber å utfordre oss selv og våre kunder slik at vi skaper varig inntrykk. Ved å benytte en konsulent får bedriften bedre kontroll på kostnadene og kan være med å påvirke/styre selv. Vi vet at mange prosjekter vi jobber med er sesongbetont og at det derfor i perioder vil være mer stille enn andre. Dette kan vi tilpasse. 

Vi bistår også andre byråer som ikke kan levere alle tjenester kunden har behov for.